Ostatnia Sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 16 października odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu V kadencji. Radni dokonali zmian w budżecie powiatu, a także podjęli uchwały o pomocy finansowej i rzeczowej dla miast i gmin. Przewodnicząca Rady Teresa Chrastina podziękowała radnym za czteroletnią pracę, za aktywność i rzeczową dyskusję na sesjach. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk także złożył wszystkim radnym podziękowania za owocną współpracę z Zarządem  na rzecz rozwoju powiatu tomaszowskiego. Na zakończenie sesji radni z rąk przewodniczącej i starosty otrzymali pamiątkowy album wydany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.