Atrakcyjne kształcenie w Tomaszowie Lubelskim.

Powiat Tomaszowski realizuje w czterech Zespołach Szkół oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym projekty unijne dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem projektów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży, praktyk zawodowych, zdobycie dodatkowych uprawnień dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Realizowane są projekty: 1. ,,Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” w ZS Nr 1, Nr 2 oraz SOSW w Tomaszowie Lubelskim. Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2018 do 30-06-2019 r.
W ramach projektu w szkołach realizowane są:
– zajęcia wyrównawcze i rozwijające z jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, jęz. rosyjskiego, matematyki i inne.
– zajęcia pozaszkolne -wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika.
– kursy zawodowe prowadzące do nabywania kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.
– zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni w ZS Nr 1: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej. W ZS Nr 2: biologicznej, chemicznej, geograficznej. W SOSW: matematycznej, matematyczno-przyrodniczej, biologicznej, geograficznej oraz zakup sprzętu komputerowego.
Budżet projektu ogółem wynosi: 1 472 529,60 zł, kwota dofinansowania wynosi: 1 387 403,80 zł.
2.,,Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” w ZS Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Projekt realizowany jest od 01-07-2017 do 30-09-2019 r.
W ramach projektu w obu szkołach realizowane są:
– staże zawodowe dla 111 uczniów,
– szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje m.in.w systemie VCC – Programy biurowe w administracji, Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, Administrator sieci komputerowych, Podstawy techniki światłowodowej, Barman, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Monter instalacji fotowoltaicznych, Kurs obróbki obrazu z elementami fotografowania dla branży informatycznej, Kucharz dla branży gastronomicznej.
– szkolenie nauczycieli zawodu.
– doposażenie pracowni zawodowych w ZS3 – pracownie przedmiotów zawodowych: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, barman, kelner, sporządzanie i ekspedycja potraw kuchni europejskich, t. informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista, w ZS4 -pracownia aplikacji internetowych, pracownia urządzenia techniki komputerowej.
Budżet projektu ogółem wynosi: 1 622 949,12 zł, kwota dofinansowania wynosi: 1 460 654,20 zł.
3.,,Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim”w ZS Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Projekt realizowany jest od 23-06-2016 do 30-11-2018 r.
W ramach projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni i warsztatów szkolnych w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.
Budżet projektu ogółem wynosi: 3 017 198,98 zł, kwota dofinansowania wynosi: 2 564 619,13 zł.
4.,,Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” w ZS Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Projekt realizowany będzie od 01-06-2019 do 31-08-2021 r.
W ramach projektu zakupione będzie doposażenie pracowni zawodowych w ZS Nr 3 i Nr 4 oraz dodatkowe zajęcia, kursy staże dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla nauczycieli. Budżet projektu wynosi: 2 463 685,25 zł, kwota dofinansowania 2 217 316,72 zł.