Sesja Rady Powiatu

W dniu  10 września 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXVI Sesji V Kadencji Rady            Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.:

– Informację dotyczącą przygotowania do roku szkolnego 2018/2019 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski.

– Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizacje w Powiecie Tomaszowskim na 2018 rok,

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy  Łaszczowieckiej,

 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

 5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

 6/udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

 7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

 8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubyczy Królewska,

 9/udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

10/udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

11/udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

12/udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

13/udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

14/udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

15/udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

16/udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi  Panny w Nabrożu.