Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim

INFORMACJA !

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 10 września 2018 roku powołana została Powiatowa Komisja Wyborcza w Tomaszowie Lubelskim w składzie:

  1. Jolitta Pokrywiecka – Przewodnicząca Komisji
  2. Maria Krenz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Kamil Kotowicz – Członek
  4. Franciszek Tadeusz Depka – Członek
  5. Marcin Józef Szałapski – Członek
  6. Bożena Ewa Węglarz – Członek
  7. Patryk Piotr Podolak – Członek
  8. Magdalena Elżbieta Drożdż – Członek
  9. Janusz Marek Pikuła – Członek
  10. Mariola Krystyna Zielińska – Członek

Powiatowa Komisja Wyborcza w Tomaszowie Lubelskim pełni dyżury w siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w pokoju nr 49 / II – piętro – telefon numer 665 79 09 / w terminach:

13 września 2018 roku w godzinach

14 września 2018 roku w godzinach

15 września 2018 roku w godzinach

17 września 2018 roku w godzinach

od 1600 do 1900

od 1600 do 1900

od 1000 do 1900

od 1600 do 2400

Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej

w Tomaszowie Lubelskim

/-/ Jolitta Pokrywiecka