Sesja Rady Powiatu.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 1200 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
W porządku obrad przewidziano m.in.:
1. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Tomaszowskiego za rok 2017.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na
terenie Powiatu Tomaszowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
– ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
– udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Susiec.