Projekty unijne w szkołach zawodowych.

Projekt pt. „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.09.2019 roku przez Powiat Tomaszowski w partnerstwie z Syntea S.A. na terenie powiatu tomaszowskiego w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.
Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w szkołach  prowadzących kształcenie zawodowe w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na rynku pracy.
W okresie wakacji  uczniowie odbywają płatne staże zawodowe w zakładach pracy, m. inymi w RST Roztocze, MB Bartecki, Tom-net, zakładach gastronomicznych, warsztatach samochodowych .