IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

W Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim dniach 15 – 16 czerwca br. odbyło się IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze, którego zadaniem jest rozwój transgranicznej współpracy samorządów, biznesu i nauki. W wydarzeniu uczestniczyło niespełna 200 reprezentantów Polski, Ukrainy i Białorusi. Po raz pierwszy w forum wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju i Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina. Patronat honorowy nad forum objęli: Minister Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego. Oficjalnego otwarcia forum dokonał ksiądz profesor Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Lubelskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Po jego wystąpieniu do zebranych ze słowami powitania zwrócili się Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Uczestników IV Wschodniego Forum powitał  również Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski.
W części merytorycznej odbyły się panele dyskusyjne:
1. „Wschodnia granica Unii Europejskiej, pomost, czy bariera rozwoju?” -wzięli w nim udział: Vasyl Pavlyuk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Dmitry Gorodecki – Przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorusi, Waldemar Madej – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych oraz Aleksander Kalisz – Zastępca Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW.
2. ,,Narzędzia rozwoju gospodarczego w obszarach transgranicznych”- wzięli udział: prof. dr hab. Pavlo Shlepnytski z Katedry Gospodarki Międzynarodowej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Karol Kubica – Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Arkadiusz Dewódzki – Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Alicja Wosik – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.
3. ,,Praktyczne aspekty współpracy transgranicznej”. Na ten temat wypowiadali się: prof. dr hab. Marcin Szewczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Dmitry Gorodecki Przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorus i Viktor Prytulko – Prezes Zarządu „Krearo” Sp. z o. o.
4. ,,Kwestia przygotowania młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy”- rozważali: Andrij Pavlovych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr hab. Jurij Wowk – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franko, Vitalii Lebiediuk – Dziekan Wydziału Studiów Politycznych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”, dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
5. „ Turystyka historyczna w obszarze transgranicznym”. Organizatorami tej edycji forum byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Miasto Tomaszów Lubelski, Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.