Będą nowe drogi !

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu dzisiejszym odbyło się podpisanie umów na przebudowę dróg powiatowych finansowanych ze środków RPO województwa lubelskiego. Umowy dotyczą przebudowy drogi powiatowej Tarnawatka- Werechanie o długości 8,916 km (za kowtę4mln 890tys. zł) oraz drogi powiatowej Lubycza Królewska-Machnów Nowy-Dyniska Stare o długości17,625km (za kwotę 8mln900tys.zł). Wykonawcą robót drogowych będzie PBI Infrastruktura z Kraśnika, a robót mostowych Zakład Budowy i Remontu Mostów z Sitańca . Plac budowy planowany jest do przekazania wykonawcom w przyszłym tygodniu. Do końca sierpnia br. zaplanowano wykonanie co najmniej 40% robót drogowych ,przebudowę  dwóch mostów i wykonanie kładki pieszo-rowerowej w gminie Lubycza Królewska. Umowę w obecności Jana Kowalczyka Starosty Tomaszowskiego podpisali dyrektor Zarządu dróg Powiatowych Paweł Kościołko i skarbnik Powiatu Barbara Pakosik.