Zaproszenie na konferencję

ZAPROSZENIE

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie oraz Delegatura w Zamościu

Zapraszają do udziału w Konferencji:

 

 

„PRZEDSIĘBIORCA i KONSUMENT – WSPÓLNE CELE”

„Wzajemne relacje przedsiębiorców i konsumentów w handlu i usługach”

 

 

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2018 roku, o godz. 1000

w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego

w Zamościu, ul. Partyzantów 3