Spotkanie sołtysów

Zrzeszenie Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim serdecznie zaprasza sołtysów Powiatu Tomaszowskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej „B” w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68 (wejście od ul. Żwirki i Wigury).Głównym tematem będzie: nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która weszła w życie 1 kwietnia 2018r. a w szczególności udział sołtysów w szacowaniu szkód w uprawach rolnych, wyrządzanych przez zwierzynę łowną i przyjęcie stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia – Zrzeszenia Sołtysów Rzeczypospolitej Polskiejw Tomaszowie Lubelskim w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie,

która weszła w życie dniaia 1 kwietnia 2018r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie nakładającą na organ wykonawczy jednostki pomocniczej samorządu gminnego czyli sołtysa, obowiązek przeprowadzania szacowania szkód łowieckich po konsultacjach z członkami Stowarzyszenia wyrażamy głębokie zaniepokojenie narzuconymi ustawowo na Sołtysów obowiązkami określonymi w w/w nowelizacji ustawy.Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie takich zmian powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem sołtysów oraz organizacjami ich skupiającymi. Jako Sołtysi jesteśmy gotowi w każdej chwili do realizacji zadań służących lokalnej społeczności, ale uważamy że obarczenie nas dodatkowymi zadaniami bez naszej zgody jest działaniem niewłaściwym.Zwracamy uwagę, że dodatkowe obowiązki oraz koszty związane z ich realizacją nie są w żaden sposób sołtysom rekompensowane. Ustawodawca nakładając na sołtysów dodatkową pracę nie zabezpieczył odpowiednich środków na pokrycie kosztów z nią związanych, co w naszej ocenie jest nieodpowiedzialne.Jako Zarząd Stowarzyszenia z ogromną obawą patrzymy również na coraz częstsze wypowiedzi sołtysów, którzy w związku z dodatkowymi zadaniami rozważają rezygnację z pełnionego stanowiska. W przypadku wielu rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa istnieje obawa destabilizacji   nie    tylko    funkcjonowania    sołectw,    ale    również    urzędów miast i gmin, co może negatywnie odbić się na lokalnym społeczeństwie.Podsumowując nasze stanowisko w spawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie wnosimy o przeprowadzenie stosownych konsultacji z organizacjami skupiającymi sołtysów oraz o zmianę w/w ustawy do formy wypracowanej podczas tych konsultacji.Jesteśmy przekonani, że tylko wówczas przyniesie to oczekiwane pozytywne skutki dla wszystkich zainteresowanych stron.