Ostrzeżenie dotyczące wypalania traw

W roku ubiegłym w Polsce powstało 125.892 pożarów, z czego 38.634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowiło to 32% wszystkich odnotowanych pożarów. Najwięcej tego typu pożarów powstało w marcu i kwietniu.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.

W ich wyniku w 2017 roku zginęły dwie osoby, a 101 zostało rannych.

Wypalanie traw jest zabronione !!!

  • Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

  • Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

  • Wypalanie traw może skutkować także odebraniem dopłat bezpośrednich dla rolników.

Szczegółowe informacje o ogólnopolskiej akcji „STOP pożarom traw” znajdziesz na stronie internetowej

www.stoppozaromtraw.pl