Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

11 kwietnia 2018 roku, po raz kolejny w naszym mieście zorganizowany został Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Inicjatorem i organizatorem tej kampanii społecznej jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka. Happening na Rynku Miejskim i przemarsz ulicami miasta zgromadził władze powiatowe, miejskie i gminne, uczniów z tomaszowski szkól i przedszkoli oraz mieszkańców Tomaszowa. Z każdym rokiem przybywa osób, które wyrażają swoje poparcie dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem i które pragną poszerzyć swoją wiedzę  na temat tego zaburzenia. W godzinach popołudniowych, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, odbyły się warsztaty sensoryczne pt. „ Zrozum, odbieram świat inaczej!”, prowadzony przez nauczycieli pracujących w tym Ośrodku, w których wzięło udział prawie 50 osób z palcówek oświatowych z terenu miasta i powiatu oraz z ośrodków wspierających rodzinę (MOPS, GOPS, PCPR). Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wsparły organizację tego przedsięwzięcia.