Turniej Wiedzy Pożarniczej

20 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. odbyły się eliminacje powiatowe kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach udział wzięło 26 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji gminnych. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach na szczeblu powiatowym przechodzą do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu w Lublinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody  i upominki. Wręczenia nagród dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Kazimierz Organista, V-ce Starosta Jerzy Wereszczak, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa
1. Mikołaj Wojtasiewicz

2. Paweł Ratyna
3. Piotr Skiba                 

II grupa wiekowa
1. Piotr Berbecki           

2. Jakub Bucior
3. Mikołaj Korkosz         

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Łukasz Teterycz  

2. Tomasz Adamek
3.  Julia Rybak