Podpisanie porozumienia o współpracy regionalnej.

Jerzy Wereszczak- Wicestarosta wraz z innymi samorządami szczebla powiatowego podpisał deklarację współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego o zacieśnieniu współpracy z biznesem i dla biznesu podczas konferencji “Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna siła regionu”, która miała miejsce w dniu 7 marca 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur.
Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały pełne poparcie dla idei Biznes Lubelskie Lokalnie. To pierwszy w Polsce systemu współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim, a samorządami lokalnymi w zakresie wzmacniania rozwoju przedsiębiorczości i działań dotyczących wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Deklaracja obejmuje w szczególności:

  • działania w kierunku utworzenia sieci Powiatowych Biur Biznes Lubelskie,
  • promowanie aktywności sektora publicznego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu  na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w szczególności tworzenia przyjaznego klimatu dla jej działalności,
  • aktywne włączanie się w realizację działań poszczególnych Powiatowych Biur Biznes Lubelskie z biznesem oraz dla biznesu.