Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych.

Dnia 22 marca 2018 r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie  Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM)  w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014- 2020.
WKM zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach:
– Cel tematyczny: 3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ( CT Bezpieczeństwo).
– Priorytet: 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.
WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 23,9 mln EUR. Ostateczna wartość dofinansowania decyzją WKM została zwiększona z wyjściowej kwoty 23,25 mln EUR dzięki przesunięciu środków z budżetu pomocy technicznej Programu.
Powiat Tomaszowski wspólnie z partnerami z Białorusi- Rejon Żabinkowski  i  z Ukrainy- Rejon Sokalski, otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 235 950,32 Euro na realizację projektu pn.,,Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”.
Głównym celem projektu jest współdziałanie służb ratownictwa medycznego dla poprawy dostępności do opieki zdrowotnej 271 000 mieszkańców obszarów przygranicznych i podróżnych w sytuacjach zagrożenia życia. Zaplanowane są zakupy specjalistycznego sprzętu ( m.in. karetki medyczne klasy S oraz T),  aparatury medycznej do skutecznej akcji ratunkowej i opieki zdrowotnej.