Srebrny Gryf – edycja 2018

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF″- edycja 2018.
Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”.
Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski.
Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Termin zgłoszeń kandydatów: od 5 lutego do 12 maja 2018 r do godz.15:00
Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia wyłonieni zostaną do 30 maja 2018 r.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim:
www.powiat-tomaszowski.com.pl
Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali w miesiącu czerwcu 2018 roku.
Cel: Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.
Odbiorcy: Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/.
Zgłoszenia kandydatów: z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek dostępny jest na stronie: www.powiat-tomaszowski.com.pl
Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:
* Przewodniczący – Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
* Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
* Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Członkowie:
* Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
* Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
* 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
* Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.
Sposób wyboru laureatów: Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez  członków Kapituły.
Tryb Głosowania określa Kapituła.
W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu “Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “.
Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Do pobrania:
1.Ankieta-Srebrny_Gryf_2018
2. Wniosek-Srebrny_Gryf_2018