Przetargi na sprzedaż 2 nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej – nieruchomości zabudowane

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Tomaszowskiego, położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Łaszczowieckiej:

  1. oznaczonej numerami działek 2/2, 3/5 i 29/6 arkusz mapy 3 o powierzchni 0,4961 ha – zabudowana trzema budynkami magazynowymi murowanymi o powierzchni użytkowej 466,7 m2 każdy – cena wywoławcza 800 000,00 zł /osiemset tysięcy złotych/ – wadium – 50 000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
  2. oznaczonej numerami działek 3/3 i 29/4 arkusz mapy 3 o powierzchni 0,3546 ha – nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo – usługowym murowanym o powierzchni użytkowej 277 m2. Ponadto na nieruchomości znajduje się niewielki zbiornik wodny – cena wywoławcza 280 000,00 zł /dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 20 000,00 zł /dwadzieścia tysięcy złotych/

Więcej informacji na stronie BIP