Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Pani

Zofia Swatowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Tomaszowie Lubelskim

Z okazji przypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Dyrekcji i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, wszystkim podmiotom i osobom reprezentowanym w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w imieniu Rady i Zarządu Powiatu składamy najlepsze życzenia.
Życzymy dobrego zdrowia, satysfakcji i skuteczności w  rozwiązywaniu trudnych problemów bezrobocia i aktywizacji powiatowego rynku pracy, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodnicząca Rady Powiatu                Wicestarosta                               Starosta

Teresa Chrastina                                    Jerzy Wereszczak                      Jan Kowalczyk