Uchwalono budżet na 2018 rok

Głównym punktem obrad Sesji   Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia 2017 roku, było uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok. Radni po wysłuchaniu Starosty Jana Kowalczyka oraz Skarbnika Barbary Pakosik ,a także po dyskusji podjęli uchwałę budżetową. Dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2018 roku wyniosą 92 mln 920 tys. zł a wydatki 90 mln 225 tys. zł. Kwotę planowanej nadwyżki określono w wysokości 2mln 694 tys. zł. Po zakończeniu oficjalne części obrad radni i zaproszeni goście złożyli sobie noworoczne życzenia i podzielili się opłatkiem.