Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. 1.      Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
  2. 2.      Podjęcie uchwał w sprawach:
  3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
    oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  4.  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  5.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,