Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku /piątek/ o godz. 1200 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.    W porządku obrad przewidziano m.in.:

-Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na 2018 rok,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz   wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2017 rok,

6/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich    na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku,

7/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok,

8/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2018 rok.

Złożenie życzeń noworocznych oraz „przełamanie” opłatkiem o godz.1400.