,,Orły Wprost 2017″ rozdane w Lublinie.

7 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła  sie uroczysta Gala wręczenia wyróżnień ,,Orły Wprost” edycji 2017. W spotkaniu poświęconym współpracy międzynarodowej udział wzięli: Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Bodan Kawałko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Leszek Buller Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, wyróżnieni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji. Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski odebrał Dyplom za zrealizowany projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 pn.,,Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”.
Laureatami nagrody Orły Wprost mogą być przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowymi warunkami są: brak strat, czyste konto w bazach nierzetelnych płatników (dłużników), odpowiednia rentowność. Jednak nagradzane są także te firmy, które mogą się pochwalić zasługami na rzecz swojej małej ojczyzny, a także samorządowcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju oraz służą lokalnym społecznościom i osobowości regionu, postaci, które są ambasadorami regionu, a swoimi osiągnięciami wykraczają poza jego granice.