III Wschodnie Forum Samorządowo- Gospodarcze w Tomaszowie Lubelskim.

Miasto Tomaszów Lubelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, oraz Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego już po raz trzeci w dniach 6-7 października 2017 r. organizują Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze.      Założeniem forum jest platforma współpracy  i wymiany poglądów liderów samorządowych, przedstawicieli biznesu i nauki w zakresie perspektyw rozwoju gospodarczego z realizacją strategii rozwoju instytucji okołobiznesowych oraz środowisk nauki.
Tegoroczne forum wspierają: Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Konsul  Generalny Ukrainy w Lublinie, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Roztoczański Park Narodowy, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze rozpocznie się 6 października o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.