Dzień Dobrosąsiedztwa.

10 września w GOK Susiec odbyły się uroczystości  poświęcone współpracy transgranicznej samorządów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział goście z Ukrainy:  Mykola Pasko- Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady, Irina Zadolinna-  Z-ca Przewodniczącego Sokalskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Wójtowie gmin Rejonu Sokalskiego, Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Rad Sokalszczyzny, zespół Halickie Wizerunki  z Ukrainy.
Gospodarzem spotkania byli: Zbigniew Naklicki- Wójt Gminy Susiec, Leszek Ważny- Przewodniczący Rady Gminy Susiec, Tadeusz Suski- Sekretarz Gminy Susiec, Joanna Kowalczuk- dyrektor GOK w Suścu.
Zbigniew Naklicki powitał gości z Ukrainy  oraz Jerzego Wereszczaka- Wicestarostę i  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Miast i Gmin z terenu powiatu Tomaszowskiego, delegację z powiatu zamojskiego i obecnych zebranych.
Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy Józef Marynicz- Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił dotychczasową współpracę Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego oraz plany na następne lata.
Następnie Mykola Pasko i Jerzy Wereszczak podziękowali obecnym samorządowcom za owocną współpracę i wręczyli dyplomy Wójtom z gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego za dotychczasową owocną współpracę.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do miejscowości Łasochy na ,,Gminne święto pieczonego ziemniaka”.