Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze.

16 lipca w Lubyczy Królewskiej odbyły się powiatowe zawody sportowo- pożarnicze  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego W zawodach wzięło udział 5  kobiecych drużyn pożarniczych i 23 męskich drużyn pożarniczych.
Klasyfikacja w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych:
1. KDP Ulów,
1. KDP Perespa,
3. KDP Zadnoga,
4. KDP Wożuczyn,
5. KDP Kazimierówka.
Klasyfikacja w kategorii męskich drużyn pożarniczych:
1. OSP Tarnoszyn,
2. OSP Poturzyn,
3. OSP Szarowola,
4. OSP Szczepiatyn,
5. OSP Ulhówek,
6. OSP Zimno,
7. OSP Zadnoga,
8. OSP Źwiartówek,
9. OSP Gródek,
10. OSP Susiec.