Sesja Rady Powiatu

 W dniu 12 czerwca 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXVI Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.

  1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w 2016 roku.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tomaszowskiego.
  5. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2016,

         2/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krynice w sprawie przyjęcia do prowadzenia
przez Gminę Krynice zadania publicznego w zakresie oświaty,

       3/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

     4/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

      5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

    6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

        7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

      8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

     9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

   10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

   11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

   12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

   13/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła
w Łosińcu,

   14/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Nabrożu,

   15/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
w Żurawcach,

   16/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tyszowce,

  17/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rachanie,

  18/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Krynice.