IX Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce.

Dnia 4.06.2017 r. w Pawłówce odbył się IX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW organizowany przez Wójta Gminy Rachanie, Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach i Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłówce pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka.
Przegląd nie miał charakteru konkursu. Koła występowały w trzech kategoriach:
1. Pieśni ludowe, scenki obyczajowe i legendy.
2. Prezentacja tradycyjnych potraw.
3. Rękodzieło ludowe i plastyka obrzędowa.
Do udziału w przeglądzie zgłosiły się następujące zespoły i koła z terenu powiatu tomaszowskiego, które przedstawiły swój dorobek artystyczny i kulinarny.
P
rezentacje artystyczne przedstawiły zespoły:

1. GMINNA ORKIESTRA DĘTA Z GOK- RACHANIE

2. JAŚMIN – RZEPLIN GM.ULHÓWEK

3. LAWENDA – TELATYN GM. TELATYN

4. WIERSZCZYCKIE ECHO- WIERSZCZYCA GMINA JARCZÓW

5 .LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „POJEDNANIE”- KRYNICE

6. ŹWIARTOWIANKI – ŹWIARTÓW GMINA KRYNICE

7. ZAGÓRZANKI – ŁUSZCZACZ- GMINA SUSIEC

8. ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY JAWOR- MICHALÓW GMINA RACHANIE

9. PŁOMYK – CUKROWNIA WOŻUCZYN

10. WRZOS – MICHALÓW

11. LEGENDA – WOŻUCZYN

13. NADZIEJA –RACHANIE

14. GRODYSŁAWICZANKI Z GRODYSŁAWIC

15. KALINA – WOŻYCZYN CUKR.

16 .PODOLANIE – PAWŁÓWKA-

17.ZESPÓŁ BIS- GOK RACHANIE

Prezentacje kulinarne wykonały :
1. KGW „MACIERZANKI” – ROGÓŹNO,
2. KGW „MAKI” – PODLODÓW,
3. KGW „SĄSIADKI” – ŁUSZCZACZ, RÓŻA,
4. KGW „LUBCZYK” – LUBYCZA KRÓLEWSKA,
5. KGW „SIEMNICE” ,
6. KGW „SIEMIERZ”,
7. KGW „MICHALÓW”,
8. KGW „GRODYSŁAWICE”,
9. KGW „WOŻUCZYN”,
11. KGW „KALINA” WOŻUCZYN CUKROWNIA,
12. KGW „PŁOMYK” WOŻUCZYN CUKROWNIA,
13, KGW „ŹWIARTÓWEK”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starost
ę Tomaszowskiego.
Impreza miała na celu zachowanie i przekazanie młodym tradycji regionalnych, a także zaprezentowanie swojej działalności szerszemu gronu widzów oraz popularyzację folkloru. Festyn odbywał się w parku państwa Malców, którzy udostępnili bezpłatnie swój teren, a ponadto mieli swój udział w sponsoringu imprezy. Było wiele atrakcji dla dzieci, jak i dla dorosłych, na przykład: przejażdżki na kucyku, park rekreacyjny, grupa Młodych Animatorów prowadziła gry i zabawy dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne. Można było obejrzeć wystawę twórczości ludowej przygotowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną i twórców z terenu gminy. Przy pięknej pogodzie uczestnicy mogli spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, posłuchać muzyki ludowej, pośpiewać i potańczyć. Należy stwierdzić, że impreza cieszy się coraz większą popularnością, na co ma wpływ malowniczy krajobraz Pawłówki , wyjątkowy charakter parku i wielka gościnność gospodarzy.