Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, która odbyła się 12 czerwca 2017 roku rozpatrywano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu i jednomyślnie udzielili absolutorium.Za podjęciem uchwały byli wszyscy radni Powiatu Tomaszowskiego. W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok. Podjęto też uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Ulhówek, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec. Tyszowce, Łaszczów, Telatyn, Rachanie i Krynice. Rada Powiatu udzieliła też dotacje na remonty i renowacje obiektów sakralnych i przedmiotów kultu religijnego dla parafii rzymskokatolickich w Osińcu, Nabrożu i Żurawcach.Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci kostki brukowej dla gmin Tyszowce, Rachanie i Krynice.