Międzynarodowy mecz piłki nożnej.

23 kwietnia 2017 r. odbyła się wizyta studyjna młodzieży w wieku 12-13 lat klubu sportowego ,,Sokolany” z Sokala. Młodzież obejrzała halę sportową, boiska sportowe przy Zespole Szkół Nr 2 i Nr 4 zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz tor nartorolkowy na stadionie miejskim.
Na boisku piłki nożnej goście rozegrali mecz towarzyski z młodzikami starszymi TKS,,Tomasovia”. Mecz zakończył się  zwycięstwem gości 4:3.
Tadeusz Stanibuła- Członek Zarządu Powiatu oraz Igor Daciuk- Dyrektor Sokalskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej i Turystyki podziękowali zawodnikom za piękny mecz i wręczyli drużynom  pamiątkowe puchary i piłki.
Wizyta studyjna odbyła się w ramach ,,Porozumienia zawartego pomiędzy Rejonem Sokalskim(Ukraina) a Powiatem Tomaszowskim o współpracy międzyregionalnej”.