Obchody 40-lecia ZOZPN

Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ma już 40 lat. Związek obecnie zrzesza 65 klubów i ponad 5000 zawodników.Jubileusz odbył się 03.03.2017 r.  w Nieliszu w Hotel& Resort Marina. Udział wzięło wielu znamienitych gości min.: Wiceminister Sportu RP Jarosław Stawiarski, Prezes LZPN i Członek Zarządu PZPN Zbigniew Bartnik, Władze BOZPN i CHOZPN. Przybyło liczne grono posłów, władz samorządowych i przedstawiciele klubów ZOZPN. Okolicznoścowy Medal 40-Lecia Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej został przyznany Powiatowi Tomaszowskiemu, a wręczony Wicestaroście Tomaszowskiemu Panu Jerzemu Wereszczakowi. Medal wręczył Wiceminister Sportu i Turystyki RP Pan Jarosław Stawiarski. Specjalny grawerton z okazji Jubileuszu przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. BRĄZOWE ODZNAKI “ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” otrzymali Jerzy Bojko i Witold Woś. Specjalny grawerton od Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał Stanisław Pryciuk Prezes ZOZPN. ODZNAKI HONOROWE “ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” otrzymał Marian Cisło, Andrzej Sikorski i Wiesław Wieczerzak. ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ otrzymał Henryk Kowalski, SREBRNĄ ODZNAKĘ PZPN otrzymali: Andrzej Duda, Marcin Łyś, Zbigniew Pająk i Andrzej Rycak. BRĄZOWE ODZNAKI PZPN otrzymali: Andrzej Nowosielecki i Wojciech Rycak. Wręczono też:  ZŁOTE HONOROWE ODZNAKI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ, które otrzymali: Czarniecki Jarosław, Kawałko Henryk, Kijek Mieczysław, Kłosek Marek, Kowalik Jan, Kulik Robert, Madyński Jan, Paszkiewicz Jacek, Rysak Krzysztof i
Zarębski Janusz. SREBRNE HONOROWE ODZNAKI LZPN otrzymali: Lewandowski Paweł, Nowosad Artur,Sękowski Waldemar, Suchodolski Robert, Tchórzewski Zenon, Tucki Kazimierz, Waryszak Dariusz i Wójcicki Janusz. Wręczono  też Okolicznościowe MEDALE 70-LECIA “ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI REKREACJI” WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH, otrzymali je: Zbigniew Bartnik, Stanisław Pryciuk, Andrzej Swacha, Witold Woś. Uhonorowano Medalem 40 lecia poprzednich Prezesów ZOZPN, otrzymali je:Bizior Marian, Słomka Krzysztof, Janczyk Zbigniew, Pałka Wiesław, Mikulski Marian-współzałożyciel ZOZPN.Kapituła wytypowała też 11 zawodników i trenera 40 lecia pochodzący z terenu ZOZPN. Są to:Cios Jan, Karwan Piotr, Kiełbowicz Tomasz, Pliżga Mariusz, Karwan Michał, Karwat Stanisław, Kraczkiewicz Leszek, Kwiatkowski Włodzimierz, Nowak Dawid, Tytoń Przemysław, Węgrzyn Kazimierz. Trener: Złomańczuk Jan. Wręczono też okolicznościowe medale 40 lecia ZOZPN . Otrzymali je: Baran Ireneusz, Bazan Marian, Cichocki Andrzej, Dudek Tadeusz, Fidor Krzysztof, Gontarz Tadeusz, Herbin Dariusz, Jaworski Andrzej, Juszczak Jacek, Kawka Edmund, Konstantynowicz Henryk, Kostecki Mieczysław, Kuczyński Zbigniew, Malec Mariusz, Olszta Adam, Piskorski Jarosław, Potocki Tadeusz, Puszka Mieczysław, Różański Janusz, Semeniuk Robert, Solak Kazimierz, Stochmalska Stanisława, Swacha Andrzej,
Wachowicz Andrzej, Wronka Wojciech, Zarczuk Ireneusz. Ponadto medal 40 lecia ZOZPN przyznano wszystkich 65 klubom zrzeszonym w ZOZPN, władzom piłkarskim z LZPN, BOZPN, CHOZPN oraz władzom samorządowym, sponsorom. Jubileusz uświetniły występy Mistrza Świata we Freestylu Michała Rycaja, a oprawę muzyczną stanowiła ekipa Lolek Orkiestra.