Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. na terenie powiatu tomaszowskiego w formie wspierania wykonywanych zadań

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21.02. 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tomaszowskiego w formie wspierania wykonywanych zadań w 2017 r.
Łączna kwota dotacji wynosiła 30 000 zł. W przewidzianym terminie wpłynęły 2 oferty, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Zarząd Powiatu dokonał wyboru dwóch ofert złożonych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i postanowił wesprzeć zadania pn.

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu kwotą 25 000 zł.

2. Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kwotą 5 000 zł.

W załączeniu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU Z WYABORU OFERT 2017