Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 Powiat Tomaszowski ogłasza otwarty nabór partnera/ partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 .

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków Dz.12.2
  2. Załącznik nr 1-Wzór formularza ofertowego