Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXII Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku Obrad przewidziano m.in.:

– Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

– Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2016,

2/ nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

4/ zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

5/ zamiaru likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

6/ wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Tomaszów Lubelski części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3516L,

7/ wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Tarnawatka części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L i Nr 3263L,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

10/ ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.