Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Tyszowcach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2200/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 1,3792 ha – działka niezabudowana.
Cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/. Wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.