Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

2 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym  w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie  Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk z przedstawicielami samorządów i oświaty terenu  miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Pan Stanisław Cisło – Sekretarz Powiatu powitał uczestników spotkania : Panią Teresę Misiuk, Panią Monikę Żur- Kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, Tadeusza Stanibułę- Członka Zarządu Powiatu, Burmistrzów, Wójtów, Sekretarzy Gmin, Radnych Powiatu, Rad Rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli . Następnie Pani Kurator przedstawiła dane statystyczne dotyczące uczniów i szkół w województwie lubelskim. Omówiła też  najistotniejsze zmiany, jakie mają nastąpić w polskiej oświacie w przyszłości. Zmiany będą dotyczyły m.in.: przekształceń szkół, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja i pytania zadawane przez uczestników, na które  odpowiadała Pani Kurator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.