Sesja Rady Powiatu

W dniu 25 listopada 2016 roku /piątek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XX Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Zatwierdzenie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu,
  2/ przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,
  3/ wyboru Członka Zarządu Powiatu,
  4/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,
  5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
  7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
  8/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie    tomaszowskim na 2016 rok,
  9/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomasowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.