Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 sierpnia 2016 roku /wtorek/ o godzinie 10:00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XVII Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad zaplanowano m.in.:

 Informację dotyczącą przygotowania do roku szkolnego 2016/2017 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza  w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020”,
zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny w realizacji projektu pt. „Budowa  lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim” realizowanego przez  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WL na lata 2014-2020 w ramach Działania  13.2 Infrastruktura Usług Społecznych,
-udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadnia inwestycyjnego- ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111761 L Przeorsk- Ruda Żelazna długości 2,480 km”,
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.