Sesja Rady Powiatu

W dniu 14 lipca 2016r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Rada podjęła uchwałę w sprawie skargi złożonej na działania Starosty Tomaszowskiego. Skargą zajmowała się wcześniej Komisja Rewizyjna, która uznała skargę za bezzasadną. Podobnego zdania byli radni, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. Rada pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu Powiatu związane z nawiązaniem współpracy Powiatu   Tomaszowskiego z Rejonem Żabinkowskim, Obwodu Brzeskiego w Republice Białoruś, ustalono również wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem    na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji   usunięcia pojazdu. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przedstawił informację o inwestycjach prowadzonych na drogach Powiatu Tomaszowskiwego. Trwają nadal prace drogowe dotyczące realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Tomaszów Lubelski – Przeorsk, Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km”, dofinansowywanego kwotą 3 mln złotych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – z terminem jego wykonania do 20 października 2016 roku. Koszt zadania – 6 mln 868 tys. złotych. Zaawansowanie prac – ok. 60 %.Realizowane jest zadanie drogowe polegająca na przebudowie mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z odcinkami dróg powiatowych Tarnoszyn – Rzeplin Osada i Rzeplin Osada – Ulhówek o łącznej długości ok. 5 km. Wartość całego zadania wynosi 1 mln 607 tys. zł z terminem wykonania do września br. Zaawansowanie prac – ok. 55 %. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministerstwa ­­­­­­­­­­­Infrastruktury i Budownictwa) w wysokości do 50 % całości zadania na kwotę 1 mln 653 tys. zł.Jednocześnie otrzymaliśmy pisemną zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty subwencji w wysokości 810 tys. złotych. W związku z powyższym rozszerzono zadanie drogowe na kontynuację pierwotnego zadania w postaci przebudowy odcinków dróg Rzeplin Osada – Rzeplin, Ulhówek – Podlodów i Rzeplin – Rokitno o łącznej długości powyżej 8 km. Powyższe zadanie dofinansowane jest także przez Gminę Ulhówek w wysokości 50 % wkładu własnego. Podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 63,63 % ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 n/w zadań:

  1. a) Przebudowa drogi powiatowej Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11 km 230 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 2 mln zł (całość zadania 3 mln 150 tys. zł);
  2. b) Przebudowa drogi powiatowej Górno-Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5 km 400 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 980 tys. zł (całość zadania 1 mln 544 tys. zł);

Zakończono przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Susiec za łączną kwotę 1 mln 42 tys. złotych o łącznej długości ok. 7, 2 km. Trwa przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Krynice i Rachanie za kwotę 910 tys. zł o łącznej długości 5, 44 km (w tym dokończenie budowy odcinka drogi majdan Sielec – Siemierz). Na powyższe zadania otrzymano dofinansowanie od gmin Krynice i Rachanie na łączną kwotę 460 tys. zł.Podpisano umowę z wykonawcą odcinka drogi powiatowej o długości 2, 120 km Niemirówek – Klocówka za kwotę 314 tys. zł. Gmina Tarnawatka na powyższe zadanie zaplanowała dofinansowanie w kwocie 250 tys. złotych. Termin wykonania – 31 sierpnia 2016 roku.Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót drogowych na odcinku 0,850 km drogi powiatowej w miejscowości Lipowiec za kwotę 112 tys. złotych. Na powyższe zadanie Gmina Tyszowce zadeklarowała pomoc finansową. Termin wykonania – 31 sierpnia 2016 roku.Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski – Ulów, Rabinówka i Pasieki (o łącznej długości ok. 2,5 km). Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez Gminę Tomaszów Lubelski. Trwają prace przy przebudowie chodników przy drogach powiatowych w gminach Tomaszów Lubelski, Ulhówek i Łaszczów, gdzie w ramach współpracy z gminami Powiat udostępnia kostkę brukową (pozostałe materiały i robocizna leży po stronie gminy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.