Sesja Rady Powiatu

W dniu 27 czerwca 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.

– Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok,

– Informacja o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim za 2015 rok.

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

– Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu tomaszowskiego.

– Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tomaszowskim na lata 2014-2018” za rok 2015.

– Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Rada Powiatu podejmie również uchwały w sprawach:

   1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2015,

2/ przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022”,

3/ przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018” ,

4/ przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2022”,

5/pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej,

6/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyszowcach,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

9/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła   w Perespie,

10/udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena w Suścu,

11/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Mary i   Panny w Tomaszowie Lubelskim,

12/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego   w Żulicach,

13/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Nabrożu,

14/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tyszowce,,  

15/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tomaszów Lubelski,

16/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Krynice,

17/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek,

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.