Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, która odbyła się 27 czerwca 2016 roku rozpatrywano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu i jednomyślnie udzielili absolutorium.Za podjęciem uchwały byli wszyscy radni Powiatu Tomaszowskiego. W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o stanie środowiska w Powiecie za 2015 rok, z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok, przyjęła „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022” oraz „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2018”. Rada udzieliła dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii rzymsko-katolickich w Perespie, Suścu, Tomaszowie Lubelskim. Żulicach i Nabrożu. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci kostki brukowej dla gmin Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Krynice i Ulhówek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.