70-lecie Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 11 czerwca 2016 r. Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim obchodził jubileusz 70-lecia.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania absolwentów z nauczycielami, przeglądanie dawnych kronik i zdjęć oraz od pochodu ulicami miasta zakończonym Mszą Świętą w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Następnie odbyła się część oficjalna w Tomaszowskim Domu Kultury, którą rozpoczął dyrektor szkoły pan Janusz Joniec okolicznościowym przemówieniem.

Uroczystość uświetniły również ciepłe słowa dostojnych gości, którzy na ręce dyrektora złożyli upominki i listy gratulacyjne.
W tym od przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w osobach: Wicestarosty Tomaszowskiego – Pana Jerzego Wereszczaka, Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Pakosik, Sekretarza Powiatu – Pana Stanisława Cisło i Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – Pani Anny Pankiewicz, którzy wręczyli czek na 70 000 zł na doposażenie warsztatów szkolnych.

Podczas uroczystości na scenę TDK poproszeni zostali również emerytowani pracownicy kadry kierowniczej szkoły, gdzie dyrektor Janusz Joniec wręczył im pamiątkowe statuetki w dowód szacunku i wdzięczności za wieloletnią pracę.

Nie zapomniano o uczniach, którzy wnieśli swój wkład w kształtowanie wizerunku Jubilatki. Listy gratulacyjne, a także drobne upominki, otrzymali rodzice: Rafała Łachety, Wojciecha Murzacza, Radosława Mrozka, Jakuba Darmochwała oraz Kacpra Bieleckiego. Sukcesy sportowe i naukowe wymienionych uczniów, rozsławiają nazwę naszej szkoły nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wśród zebranych znaleźli się najstarsi absolwenci: panowie Władysław Matyjanka i Antoni Pliszka, którzy ukończyli szkołę w 1955 roku. Najmłodszym absolwentem okazał się Wojciech Murzacz, tegoroczny maturzysta.

Część oficjalna zakończyła się występem uczniów ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, którzy recytacją i śpiewem zainspirowali zebranych do refleksji
i wspomnień.
tekst i zdjęcia: ZS Nr 4 w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.