Uroczystość przekazania nowego sztandaru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

 

27 kwietnia 2016 roku zapisze się na trwałe w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Tego dnia cała społeczność szkolna, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w podniosłej uroczystości przekazania ośrodkowi nowego sztandaru.Idea ufundowania nowego sztandaru powstała w 2015 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dotychczasowy, wysłużony sztandar spełniał swoją rolę od 1979 roku do dnia dzisiejszego. Widniała na nim nieaktualna już w chwili nadania nazwa Państwowy Zakład Wychowawczy. Dzięki wsparciu i hojności przychylnych osób zebrano środki na zakup nowego sztandaru i insygniów.Ceremoniał przekazania nowego sztandaru rozpoczął się od Mszy Św. podczas której dokonano poświecenia tak ważnego dla szkoły symbolu wartości patriotycznych. Następnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas ceremoniału miało miejsce zwinięcie starego sztandaru oraz uroczyste umocowanie pamiątkowych gwoździ przez honorowych gości i darczyńców. A byli to: Przewodnicząca Rady Powiatu pani Teresa Chrastina, pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, zastępca Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego pan Tadeusz Wagner, pan Jan Lelonek – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, pan Waldemar Miller zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Wicestarosta Tomaszowski pan Jerzy Wereszczak, członek Zarządu Powiatu pan Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Powiatu – pan Stanisław Cisło, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pan Andrzej Walczak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pani Anna Pankiewicz, Ksiądz Proboszcz Jerzy Sopel, Przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pani Elżbieta Frączkiewicz, pan Waldemar Dudziński – przedstawiciel pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pan Waldemar Typek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – przedstawiciel dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pani Anna Syty – Prezes Stowarzyszenia „Samarytanin”, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – pan Mariusz Rachański, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego – pan Dariusz Skroban, Maria Szawara – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz pan Roman Kania – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pana Romana Kanię, który następnie oddał go w ręce przedstawicieli uczniów, wybranych do Pocztu Sztandarowego. Po prezentacji nowego sztandaru dokonano ślubowania przedstawicieli uczniów.Podczas uroczystości skupiono się również na osobie patrona ośrodka – Janusza Korczaka. W hołdzie dla patrona delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty przy popiersiu Janusza Korczaka. Natomiast uczniowie zaprezentowali wymowną inscenizację słowno – muzyczną pt „O człowieku, który kochał dzieci”.Ceremoniał przekazania sztandaru zakończył się odśpiewaniem pieśni sztandarowej i umieszczeniem obu sztandarów w pamiątkowych gablotach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.