10 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

        Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą na podstawie uchwały Nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.10.2005 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Tomaszowie Lubelskim.W swoich działaniach pracownicy Ośrodka realizują zadania polegające na wsparciu rodzin dysfunkcyjnych, doświadczających różnorodnych sytuacji trudnych, kryzysowych profesjonalną pomocą, udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzeniu poradnictwa psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej – rodzinnej i indywidualnej, zaś w uzasadnionych przypadkach kierują na terapię długoterminową prowadzoną przez podmioty zewnętrzne. Pomoc udzielana jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak też telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 8.00 do 20.00. W uzasadnionych czy nagłych przypadkach pracownicy prowadzą interwencje w terenie, np. w sytuacji samobójczej śmierci członka rodziny (wsparcie jego bliskich), śmiertelnego wypadku komunikacyjnego czy też gwałtu.W ciągu 10 lat łącznie udzielono 13 184 porady. W tym okresie ze specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku skorzystało 3205 osób pochodzących z 2352 rodzin z powiatu tomaszowskiego.Pracownicy Ośrodka podejmują także liczne działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zjawiskom kryzysowym oraz promowanie i wspieranie umiejętności adekwatnego radzenia sobie w obliczu kryzysu. W tym nurcie zrealizowano wiele inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów. Psychologowie OIK prowadzą spotkania, warsztaty, pogadanki profilaktyczno-edukacyjne. Uczestniczyło w nich łącznie 2500 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował i koordynuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim.Wszystkie te działania prowadzone były przez wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą obecnie 4 psychologowie, pracownik socjalny i prawnik, pani księgowa i pracownik obsługi.Ośrodek Interwencji Kryzysowej stale się rozwija, co widać w podejmowanych nowych inicjatywach i nowych tematach. Pracownicy Ośrodka starają się rozpoznawać potrzeby ludzi i problemy, jakie pojawiają się w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.