Sesja Rady Powiatu

W dniu 16 października 2015 roku /piątek / o godzinie 800 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady X Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubyczy Królewskiej,

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubyczy Królewskiej za cenę niższą niż ich   wartość rynkowa oraz na zastosowanie innej stopy procentowej do rozłożonej na raty ceny  nieruchomości,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

5/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tyszowce,

6/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa   bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących   się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego”,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadania inwestycyjnego –   przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa w   miejscowości Rogóźno,

8/udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi  gminnej Nr 111500 L Tyszowce – Tuczapy”,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej   nr 111692L w miejscowości Telatyn od km 0+00 do km 0+600”,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego„Przebudowa drogi gminnej ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów”,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi     gminnej Nr 111994L wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Ulhówek o długości 1952 mb”,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 146 w miejscowości Bełżec”,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej     Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3551L w miejscowości Ciotusza Nowa do drogi powiatowej           Nr 3549L w miejscowości Kunki długości 1,646 km”,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111956L (ul. Machnika) w miejscowości Lubycza Królewska”,

15/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową Nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka Tartak”,

16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie dna  wąwozu lessowego przed erozją oraz odprowadzenie wód z wąwozu w ciągu drogi gminnej Nr 111554L w miejscowości Krynice i Majdan Krynicki”,

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.