XVII ŚWIĘTO SPORTU

REGULAMIN „XVII ŚWIĘTA SPORTU”

POWIATU TOMASZOWSKIEGO

LUBYCZA KRÓLEWSKA 2015

I. CEL

 • Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku działania LZS, LKS, LUKS.

 • Wyłonienie najlepiej usportowionej gminy na terenie powiatu na rok 2015.

 • Wyłonienie reprezentacji gminnych na XVI Wojewódzkie Igrzyska. Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych „PARCZEW 2015”.

 • Promocja systemu imprez masowych i turystycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców wsi, gmin i miast.

 • Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego w LZS, samorządach lokalnych i innych jednostkach współpracujących z Zrzeszeniem na rzecz kultury fizycznej.

 • Wyłonienie mistrzów powiatu w piłce nożnej kobiet, mężczyzn, siatkowej kobiet i mężczyzn na rok 2015 r.

II. ORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Tomaszowie Lub.

Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej

III. TERMIN I MIEJSCE

Święto Sportu odbędzie się w dniu 19 lipca 2015 roku na obiektach sportowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Lubyczy Król., ul.Parkowa

 • godz. 10.45 – przemarsz ekip gminnych do uroczystego otwarcia

 • godz. 11.00 – Uroczyste Otwarcie

 • godz. 11.30 – Zawody Sportowe zgodnie z programem.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

Prawo startu mają:

 • wszyscy chętni mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego (reprezentujący poszczególne gminy)

 • w konkurencjach dla samorządowców – startujący muszą pełnić funkcję zgodnie z regulaminem konkurencji

 • w skład reprezentacji gminy wchodzą tylko zawodnicy zamieszkali na jej terenie ( przepis ten nie dotyczy drużyn piłki nożnej i siatkowej )

 • zgłoszeń startu zawodników dokonuje tylko kierownik drużyny lub zawodnik na podstawie zgłoszenia potwierdzonego przez Urząd Gminy lub Radę Gminną Zrzeszenia LZS wg poniższego wzoru:

Lp.

Nazwisko i imię

Rocznik

Konkurencja

GMINA


V. PROGRAM

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIĘTA SPORTU-GODZ.11.00

Zawody rekreacyjno-sportowe- godz.11.30

GRY SPORTOWE I PRZECIĄGANIE LINY

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej mężczyzn drużyn 5 osobowych „O Puchar Pana Eugeniusza Gałki-Prezesa Spółki Instalbud”

W Mistrzostwach uczestniczy jedna drużyna z gminy licząca 5 zawodników w tym bramkarz plus 5 zaw. rezerwowych. Startują zawodnicy ur. w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku o wymiarach 25m x42 m. Bramki 2m x 5m. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. Obowiązującym obuwiem są: lanki, korkotrampki lub trampki, tenisówki. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej kobiet drużyn 5 osobowych „ O Puchar Pani Ireny Gałek- Prezesa Banku Spółdzielczego”.

W Mistrzostwach uczestniczy jedna drużyna z gminy licząca 5 zawodniczek w tym bramkarka plus 5 zaw. rezerwowych. Startują zawodniczki ur. w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku o wymiarach 25m x 42m. Bramki 2m x 5m. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. Obowiązującym obuwiem są: lanki, korkotrampki lub trampki, tenisówki. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce siatkowej kobiet

O Puchar Pana Jerzego Kupicza -Prezesa GS Samopomoc Chłopska” drużyn 3 osobowych. Startują zawodniczki ur. w roku 1997 i starsze.

W Mistrzostwach uczestniczy jedna drużyna z gminy licząca 5 zawodniczek, gra 3. Turniej zostanie rozegrany na boisku o wymiarach 9 m x 9 m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS.

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn „ O Puchar Pana Michała Hudaszka- Prezesa Grupy Antex”. drużyn 3 osobowych. Startują zawodnicy ur. w roku 1997 i starsi.

W Mistrzostwach uczestniczy jedna drużyna z gminy licząca 6 zawodników, gra 3. Turniej zostanie rozegrany na boisku o wymiarach 9 m x 9 m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS.

Przeciąganie liny kobiet, ur. w roku 1997 i starsze.

Startują drużyny 5-cio osobowe, w obuwiu bez kolców i korków. Sposób i system rozegrania konkurencji będzie ustalony przed rozpoczęciem zawodów i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Drużyna startuje w tym samym składzie od eliminacji do finału.

Przeciąganie liny mężczyzn, ur. w roku 1997 i starsi.

Zasady rozgrywania konkurencji jw.

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Sztafeta sprawnościowa – startuje jedna reprezentacja z gminy 4 osoby /2 mężczyzn + 2 kobiety /, ur. w roku 1997 i starsi.

Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 40m z przeszkodami: bieg w worku, przejście przez szarfę, bieg tyłem z obiegnięciem półmetka, przeskok nad płotkiem, przejście pod płotkiem. Zawodnicy startują w kolejności: kobieta + mężczyzna + kobieta + mężczyzna. Serie na czas.

Przenoszenie worków z piaskiem startują mężczyźni rocz. 1997 i starsi (50kg, 40kg, 30kg),

Reprezentacja gminy składa się z 4 zawodników, zawodnicy przenoszą wahadłowo worki z piaskiem na dystansie 20 m. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę.

Dwubój dla Władz Samorządowych Gminnych – startują 3 osoby.

Gmina1 pracownik samorządowy (Wójt, Burmistrz, Z-ca, Sekretarz),

1 radny, 1 działacz LZS z terenu gminy,

strzelanie z wiatrówki z odległości 10m,

2 strzały próbne, 5 ocenianych

rzut podkową do tarczy punktowej z odleglości 4m

– 3 rzuty próbne, 5 ocenianych

Wielobój Rodzinny– startuje jedna drużyna z gminy w 3 osobowym składzie (dziecko r. 2000 i młodsze, matka, ojciec)

Konkurencje:

 1. rowerowy tor przeszkód (40m) – slalom między tyczkami/pachołkami/, przejazd pod poprzeczką, przejazd po kładce, półmetek (20m od startu), powrót na linię startu.

 2. Sztafeta sprawnościowa – polega na przebiegnięciu dystansu 40m z przeszkodami: bieg w worku, przejście przez szarfę, bieg tyłem z obiegnięciem półmetka, przeskok nad płotkiem, przejście pod płotkiem. Seria na czas.

 3. Slalom piłkarski – prowadzenie piłki nogą między chorągiewkami lub pachołkami na dystansie 15m do półmetka, i powrót na linię startu z piłką w ręku

O kolejności zajętych miejsc decyduje łączny czas uzyskany przez drużynę w wieloboju.

Konkurencje indywidualne
Lekka atletyka

– konkurencje biegowe

a) dziewczęta rocznik 1998 i młodsze- 1 okrążenie

b) chłopcy rocznik 1998 i młodsi 1 okrążenie

c) dziewczęta rocznik 1997 i starsze- 1 okrążenie

d) chłopcy rocznik 1997 i starsi- 1 okrążenie

W każdej kategorii wiekowej Gmina może wystawić po2 zawodników i 2 zawodniczki na poszczególnych dystansach. Bieżnia tartanowa.

W konkurencjach biegowych obowiązują kartki startowe wg. poniższego wzoru:

Imię i nazwisko:______________________________

Gmina:______________________________________

Dystans:_____________________________________

Skok w dal- 3 skoki w konkursie

a) dziewczęta rocznik 1998 i młodsze

b) chłopcy rocznik 1998 i młodsi

c) kobiety rocznik 1997 i starsze

d) mężczyźni rocznik 1997 i starsi

Przerzucanie opony traktorowej – rocznik 1997 i starsi.

Gmina może wystawić 2 zawodników do konkursu. Zawodnicy przerzucają oponę na dystansie ok. 20 m. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodnika.

Rzut lotką do tarczy

a) dziewczęta rocznik 1998 i młodsze

b) chłopcy rocznik 1998 i młodsi

c) kobiety rocznik 1997 i starsze

d) mężczyźni rocznik 1997 i starsi

W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 2 zawodników(czek). Zawodnicy wykonują rzuty do tarczy punktowej – 2 rzuty próbne – 5 ocenianych z odległości 2,5 m. Łączna ilość punktów w konkursie decyduje o kolejności zajętych miejsc. W przypadku równej ilości pkt. decydują rzuty 10, 9, 8.

Konkurs siłacza -wyciskanie odważnika 17,5 kg

– rocznik 1997 i starsi.

Gmina może wystawić po 1 zawodniku w każdej wadze do konkursu. Zawodnicy wyciskają lewą lub prawą ręką odważnik na wyprostowane ramię bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp od podłoża.

W przypadku nieprawidłowego wykonania próby nie będzie zaliczona do konkursu, a sędzia prowadzący konkurencję może ją przerwać i zakończyć zawody. Decyzja sędziego jest ostateczna. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość prawidłowo wykonywanych prób. Konkurencja rozegrana zostanie w kategorii do 85kg i +85kg

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie – potwierdzenie startu gminy w Święcie Sportu należy przesłać do dnia 10 lipca 2015r. na adres: Powiatowe Zrzeszenie LZS ul. Lwowska 68, pok. 23 , 22-600 Tomaszów Lub. /Starostwo/ lub telefonicznie tel. 665-86-11 .

Zgłoszenia do poszczególnych konkurencji sportowych na 20 minut przed startem. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszeń dokonują tylko kierownicy drużyn lub sami zawodnicy z kartą podpisaną przez UG lub LZS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 84/ 639-20-01, Jan Kijko (czynny całą dobę)- Hotel Renesans.

VII. PUNKTACJA

Konkurencje indywidualne:

I m – 12 pkt, II – 10 pkt, III-8 pkt, IV- 7 pkt, V-6 pkt,
VI-5 pkt, VII-4pkt, VIII – 3 pkt, IX-2 pkt, X -1pkt.

Konkurencje drużynowe:

I m -25 pkt, II -20 pkt, III 15 pkt., IV -13 pkt. V – 11pkt ,
VI – 10kt VII- 9 pkt, VIII- 8 pkt od IX- 7 pkt, X- 6 pkt, od XI po 5 pkt za udział.

Gry sportowe i przeciąganie liny:

I m -30 pkt, II -25 pkt, III -20 pkt., IV -15 pkt pozostałe po 10 pkt. za udział.

Do punktacji łącznej Gmin wliczane będą punkty zdobyte przez zawodników startujących w konkurencjach indywidualnych, drużynowych i grach sportowych.


VIII. NAGRODY

Za zajęcie I-III miejsca medale

Za zajęcie I-IV miejsca w piłce nożnej i siatkowej puchary

Za zwycięstwo w przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn-puchar

Za zajęcie I -VI miejsca w klasyfikacji końcowej Gmin Puchary

Pozostałe Gminy otrzymają puchary za udział.

IX. KOSZTY FINANSOWE

Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy ze środków Starosty Tomaszowskiego – pozostałe koszty jednostki delegujące.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje PZ LZS oraz Sędziemu Głównemu. Wszystkie dzieci uczestniczą w konkurencjach sportowych pod opieką rodziców lub kierowników drużyn. Wszystkie Gminy obowiązkowo muszą posiadać tabliczki z nazwą Gminy na czas otwarcia ( przemarszu ).

Zbiórka do otwarcia godz.1030 droga dojazdowa do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa Lubycza Królewska.

Prosi się kierowników drużyn o dostarczenie informacji o swojej gminie oraz ekipie do spikera na 15 min przed zbiórką do otwarcia lub wcześniej przesłać na adres Starostwa wraz ze zgłoszeniem.

W przypadku równej ilości punktów przez reprezentacje gmin o kolejności decyduje większa ilość wygranych konkurencji.

Wszystkie jednostki delegujące ( Gminy, LZS, LKS, LUKS ) na własny koszt dokonują ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków swoje drużyny– można tego dokonać również w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Lublinie,

tel.-81-525-77-60.

ORGANIZATORZY

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.