XV lat współpracy

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 3 czerwca 2015r. odbyło się spotkanie władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego z delegacją z Żółkwi. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającej w roku bieżącym XV rocznicy współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Rejonem Żółkiewskim na Ukrainie. Stronę ukraińską reprezentowali: Tadej Shvaj- Przewodniczący Żółkiewskiej Rady Rejonowej, Bogdan Jurdyga- Wiceprzewodniczący , Nadiya Shchur- Przewodnicząca Rejonowej Administracji Państwowej w Żółkwi oraz wójtowie gmin, naczelnicy i dyrektorzy jednostek rejonowych.Władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego reprezentowali: Starosta Jan Kowalczyk, wicestarosta Jerzy Wereszczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Suski, członkowie Zarządu Powiatu Alicja Kopczan i Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. Historię współpracy obydwu powiatów przedstawił Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Józef Marynicz . Rejon Żółkiewski jest pierwszym partnerem zagranicznym , z którym powiat tomaszowski nawiązał współpracę. Formalne porozumienie o współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Rejonem Żółkiewskim zostało zawarte 1 czerwca 2000 roku podczas posiedzenia Żółkiewskiej Rejonowej Rady w Żółkwi. Jednym z sygnatariuszy i uczestników tego wydarzenia jest Tadeusz Suski wówczas Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim . Pierwszym ,ważnym działaniem w ramach współpracy było pisemne wystąpienie partnerów porozumienia skierowane do rządów Polski i Ukrainy w sprawie rozbudowy przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska. Jak się okazuje ,wystąpienie było skuteczne bowiem po latach starań , już z udziałem finansowym Unii Europejskiej 26 lutego 2007 r. przejście graniczne zostało oficjalnie otwarte.

Współpraca powiatu tomaszowskiego z Rejonem Żółkiewskim realizowana jest w następujących obszarach :

-kultury – poprzez udział w świętach narodowych i lokalnych, organizację wspólnych imprez i festiwali oraz prezentację dorobku kulturowego,

-sportu – poprzez organizację i współudział w międzynarodowych imprezach sportowych, olimpiadach i organizowanie wymiany sportowców,

-gospodarki – poprzez umacnianie i umożliwianie wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami , koordynowanie i wspieranie inicjatyw i organizacji skupiających przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy,

         – ochrony środowiska – poprzez realizację zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie pogranicza oraz podejmowanie inicjatyw i działań w kierunku tworzenia wzajemnego systemu reagowania na zagrożenia,

– turystyki – poprzez promowanie bogactwa kulturowego, przyrodniczego, historii i współczesności obszarów przygranicznych i Roztocza.

Do ważnych efektów naszej współpracy należały stałe kontakty przedstawicieli administracji, rad i organizacji współdziałających w różnych wspólnych projektach.

Pierwszym projektem Powiatu Tomaszowskiego, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny z udziałem przedstawicieli Rejonu Żółkiewskiego – był projekt edukacyjny „Bliżej Sąsiadów”, który prowadziliśmy w 2006 roku. W ramach tego projektu w szkoleniach, wizytach w firmach i instytucjach powiatowych uczestniczyli przedstawiciele administracji rady i przedsiębiorców z Rejonu Żółkiewskiego. Kolejnym, ważnym dla obu stron był projekt: *Utworzenie transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska naturalnego Powiatu Tomaszowskiego, Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego na Ukrainie” .Przeprowadzone zostały szkolenia zespołów reagowania kryzysowego i jednostek straży pożarnych Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego. Utworzony został , wspólny ,dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. ,Starostwa Powiatowego, Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego, komend Straży Pożarnych tych rejonów – system wymiany informacji o zagrożeniach, zakupiony został specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.W sierpniu 2006 roku, w okolicach Wierzbicy gm. Lubycza Królewska przeprowadzone zostały z udziałem przedstawicieli Rejonu Żółkiewskiego i z użyciem zakupionego sprzętu ćwiczenia transgraniczne.W ćwiczeniach sprawdzono   przystosowanie sprzętu gaśniczego do wspólnych działań gaśniczych ,m.in. podawanie wody z rzeki Sołokija na obszary leśne przy granicy .Do podawania wody na tereny leśne po stronie ukraińskiej zastosowano , ze względu na różnice średnic gaśniczych wykonany w ramach projektu uniwersalny łącznik .Projekt ten otworzył drogę do nowego wspólnego przedsięwzięcia pt. „ Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska : Tomaszów Lubelski -Żółkiew – Sokal „.W ramach tego projektu wykonana została kompleksowa modernizacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, zakupione zostały dwa samochody ratowniczo- gaśnicze dla Rejonu Zółkiewskiego i Sokalskiego o wartości 178 000 Euro każdy. Utworzony został również nowoczesny system alarmowania o zagrożeniach. Stałym elementem naszej współpracy na przestrzenie minionych lat są kontakty przedstawicieli władz samorządowych, służb i inspekcji, organizacji pozarządowych i instytucji kultury.Poznajemy dorobek kulturalny zespołów polskich i ukraińskich w ramach różnych imprez np. : Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu, Festyn Przygraniczny w Tomaszowie Lubelskim, Jarmark Ordynacki , obchody rocznicowe i inne ważne wydarzenia o charakterze lokalnym .W ramach wizyty w Tomaszowie Lub. goście z Ukrainy oglądali obiekty Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji,Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zwiedzili też zabytkowe Sanktuarium NMP i tomaszowską Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy.

DSC_0915DSC_0916DSC_0926DSC_0941DSC_0949DSC_0957DSC_0962DSC_0966DSC_0970DSC_0977

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.