Sesja Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2015 roku

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji.

 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Interpelacje radnych.

 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

 8. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok,

 9. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2014,

2/ udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu,

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej,

4/ wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Rybnicy,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

6/ ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

9/udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Telatyn,

10/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Krynice,

11/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek,

12/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tyszowce,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.