Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe

Powiat Tomaszowski, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, gminy: Jarczów,  Tomaszów Lubelski i Tyszowce partnerami ,,Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego” utworzonego w ramach realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We współpracę partnerską jest włączony także Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, 15 przedsiębiorstw, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu z województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Liderem Partnerstwa w województwie lubelskim jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Celem partnerstwa jest:

* Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego dla wykreowania popytu na określenie potrzeb lokalnych w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł na obszarach Natura 2000.

* Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 2000 w powiecie tomaszowskim.

* Podejmowanie działań mających na celu powołanie grup producentów OZE na obszarach Natura 2000, które mogłyby ubiegać się o uzyskanie koncesji na obrót energią.

* Dążenie do uproszczenia procedur prowadzenia działalności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000. 

* Promowanie obszarów Natura 2000 z pokazaniem korzyści ekonomicznych i ekologicznych.

* Dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin województwa lubelskiego poprzez tworzenie klimatu przyjaznego dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000

Obszar Natura 2000, na których działa Partnerstwo:

* Dolina Sołokiji PLB060021

* Ostoja Tyszowiecka PLB060011

* Pastwiska nad Huczwą PLH060014

W ramach Partnerstwa zorganizowane będzie m.in. dwa jednodniowe spotkania warsztatowo-szkoleniowe pt. „Ocena? Naturalnie! – czyli o ocenach oddziaływania na obszar Natura 2000” i „Natura społeczeństwa – czyli jak rozwiązywać konflikty ekologiczne związane z lokalizacją inwestycji z branży OZE na obszarach Natura 2000”, a także Konferencja Regionalna „Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie – potencjał i możliwości działania”.
Dla powiatu tomaszowskiego będzie przygotowana i wydrukowana oferta inwestycyjna dotycząca obszarów Natura 2000.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.