Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 18 maja br. Odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz działań Zarządu Powiatu w tym okresie. Radni przyjęli informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Tomaszowskiego w 2014 roku, a także informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok oraz dokonali oceny Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trakcie obrad Rada Powiatu uchwaliła Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2015 rok. Rada Powiatu podjęła również uchwały dot. m.in.:

– wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Rybnicy,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy  Łaszczowieckiej ,

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicach Aleja    Sportowa i Ordynackiej,- udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski, oarz gminom: Tomaszów lubelski, Susiec, Telatyn, Łaszczów, Krynice, Bełżec, Lubycza Królewska, Tarnawatka , Ulhówek i Tyszowce z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania dla Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Artystycznych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę odmawiającą wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tadeuszem Stanibułą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.