Sesja Rady Powiatu

W dniu 18 maja 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 odbędzie się Sesja Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Powiatu Tomaszowskiego
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku.
  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2014 rok.
  4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami   pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2014.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” ,

          2/ wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Rybnicy,

         3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy     Łaszczowieckiej ,

        4/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicach Aleja Sportowa i Ordynackiej,

        5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

        6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

        7/udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

        8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

        9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

        10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn ,

        11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

        12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

        13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

        14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

        15/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

        16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

        17/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

     18/ odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.                                                                                                                                                                                                                           

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.